Požadavky na bezpečnost dětí pro stínící techniku

Legislativní změny

V roce 2014 došlo ke změně normy ČSN EN13120 a to především k doplnění předpisů týkajících se bezpečnosti dětí. Původně platná norma tato ustanovení neobsahovala, přitom se právě na bezpečnost výrobků ve všech odvětvích klade stále větší důraz. Proto Evropská komise reagovala a provedla revizi norem a předpisů pro vnitřní stínící techniku.

Ovládací řetízky a šňůrky stínící techniky, které jsou přístupné dětem mohou vytvářet smyčky a při neopatrné manipulaci mohou vést k nehodě. Cílem nové normy je omezení tohoto rizika.

Omezení pro přístupné šňůry dle ČSN EN 13120

Druhy šňůr:

  • ovládací smyčka
  • vytahovací šňůra
  • přístupné vnitřní šňůry

Omezení:

  • délky šňůr
  • bezpečnostní systémy (napínací, navíjecí, pro přetržení)
  • další omezení, zejména požadavky na komponenty